NAROČITE SE NA TERMIN

Košarica

Sedacija

Sedacija Zobozdravstvo Diamant

Sedacija z varnim in učinkovitim sredstvom didušikovim oksidom. Ublaži tesnobo, primerna je za paciente z nizkim pragom bolečine, paciente z zelo občutljivimi zobmi, paciente z refleksom bruhanja in paciente, ki občutijo močan strah pred zobozdravnikom.

Raziskave kažejo, da približno 36 odstotkov odraslih občuti strah pred zobozdravnikom. Od tega jih približno 12 odstotkov pri obisku zobozdravnika doživlja hudo tesnobo. Če se isto dogaja tudi vam, vedite, da niste sami.

Živčnost pa nikakor ne bi smela biti ovira za zdravje vaših zob.

Mnoge ob obisku zobozdravnika najprej zaskrbi: »Me bo poseg bolel?«. V sodobnih zobozdravstvenih centrih danes na srečo uporabljamo širok nabor protibolečinskih sredstev in anestetikov, ki omogočajo neboleče zobozdravstvene posege.

Žal pa za nekatere paciente ni dovolj, če vedo, da bo poseg neboleč. Nekateri se kljub temu ne morejo otresti tesnobe. Ne glede na to, kaj je vzrok za tesnobo – strah pred zobozdravnikom ali zaskrbljenost zaradi dolgega nepremičnega sedenja – potrebujejo mnogi pacienti med posegom več kot le lokalno anestezijo. Potrebujejo tako imenovano sedacijo.


V Zobozdravstvu Diamant kot varno in učinkovito sredstvo za sedacijo uporabljamo didušikov oksid (N2O), ki ga bolj poznamo pod imenom smejalni plin. Smejalni plin je sedativ, sestavljen iz dušika in kisika.

Pri vdihavanju mešanice se boste sprostili – ne boste sicer zaspali, saj boste lahko poslušali in slišali zobozdravnika, vendar pa boste precej mirnejši. Ves čas posega boste budni in zmožni komunicirati z zdravnikom. To nekaterim pomaga do prijetnejše zobozdravniške izkušnje. V nasprotju z drugimi vrstami sedacije po končanem posegu ne boste potrebovali spremstva, temveč se boste lahko sami odpeljali oziroma odšli v službo ali domov. Učinek izzveni kmalu po zadnjem vdihu.


Cena sedacije je 60 € in se obračuna dodatno k sami ceni posega.

Ali potrebujem zobozdravstveno sedacijo in za koga je sedacija primerna?

Ne, sedacije ne potrebuje vsak. Res pa je, da lahko sedacija ublaži tesnobo, zmanjša ali odpravi bolečino ter pospeši poseg. Primerna je za paciente z nizkim pragom bolečine, paciente z zelo občutljivimi zobmi, paciente z refleksom bruhanja in paciente, ki občutijo močan strah pred zobozdravnikom.
Inhalacijske sedacije se ne moremo posluževati v primerih, kadar je nos neprehoden. Če je dihanje skozi nos oteženo ali onemogočeno, sedacije ne moremo izvesti zaradi maske, ki je nameščena na nos in skozi katero se vdihuje smejalni plin.

Naročite se na termin!