NAROČITE SE NA TERMIN

Košarica

Pogoji poslovanja

Spodaj najdete vse informacije o pogojih uporabe za spletno mesto www.zobozdravstvo-diamant.si. Ti pogoji uporabe veljajo tudi za spletno trgovino.

V povezavi z obiskano spletno stranjo in trgovino podjetja Zobozdravstvo Diamant d.o.o. (https://www.zobozdravstvo-diamant.si/) in glede nakupa izdelkov velja, da je ponudnik spletne platforme in prodajalec izdelkov družba:
Zobozdravstvo Diamant d.o.o.
Opekarniška cesta 1
3000 Celje
Matična številka: 8097941000
Davčna številka: 56599587
Telefon: 030 202 020
Email: info@zobozdravstvo-diamant.si
TRR: SI56 0284 5026 3650 544 (odprt pri NLB d.d.), SI56 0311 8100 1420 040 (odprt pri SKB d.d.)
Zobozdravstvo Diamant d.o.o. je vpisana od dne 29.11.2017.

Opredelitev pojmov

Zobozdravstvo Diamant d.o.o. (v nadaljevanju: družba): je razvijalka, lastnica in ponudnica spletne platforme Zobozdravstvo Diamant (https://www.zobozdravstvo-diamant.si/) s katero v razmerju do potrošnikov nastopa kot ponudnica pri spletni prodaji izdelkov.

 • Splošni pogoji poslovanja glede nakupa izdelkov na spletni trgovini Zobozdravstvo Diamant v.1.0. (v nadaljevanju: Splošni pogoji): te Splošni pogoji so trajno objavljeni na povezavi https://www.zobozdravstvo-diamant.si/pogoji-poslovanja/ in predstavljajo določila pogodbe med družbo in uporabnikom spletne trgovine Zobozdravstvo Diamant (https://www.zobozdravstvo-diamant.si/), ter urejajo pravno razmerje, ki nastane med kupcem in družbo kadar kupec kupi izdelke v zadevni spletni trgovini. Ti splošni pogoji urejajo tudi uporabo in dostop do vseh sorodnih domen in pod-domen, ki so s spletno trgovino Zobozdravstvo Diamant (https://www.zobozdravstvo-diamant.si/), v kolikor to ni drugače zavedeno v drugih posamičnih pogojih uporabe.
 • Spletna trgovina Zobozdravstvo Diamant (https://www.zobozdravstvo-diamant.si/) (v nadaljevanju: spletna trgovina) zajema računalniški sistem s pripadajočo strojno in programsko opremo družbe in vse sorodne domene, pod-domene družbe, ki so s spletno trgovino povezane, ne glede na njihovo testno, preteklo, operacijsko ali jezikovno različico, in družbi omogočajo izvajanje storitve informacijske družbe, kar zajema prodaja izdelkov.
 • Obiskovalec spletne platforme (v nadaljevanju: obiskovalec): je oseba, ki je obiskala oziroma navigira po spletni trgovini in njenih podstraneh.
 • Kupec: je uporabnik, ki je v spletni trgovini uspešno opravil spletno naročilo oziroma nakup in potrdil vnosno polje »Prebral/-a sem in strinjam se s pogoji poslovanja«.
 • Nakup: pomeni sklenitev pogodbe na daljavo za naročilo oziroma nakup izdelkov preko spletne trgovine. Pogodba med kupcem in družbo je sklenjena glede izdelkov iz objavljene ponudbe spletne trgovine (t.j. po ceni, v obsegu izbranih količin in skladno z navedenimi opisi izdelkov), ki se v času izvedbe nakupa nahajajo v kupčevi košarici. Izdelki so kupljeni v skladu s pogoji ter določili Splošnih pogojev, ki so objavljeni na spletni trgovini in veljajo v času oddaje naročila.
Veljavnost teh splošnih pogojev in jezik poslovanja

Ti Splošni pogoji predstavljajo pogodbo med družbo in kupcem, ki jo kupec v zvezi z izbranimi izdelki z družbo sklene na podstrani »Plačilo« v trenutku, ko ob predhodni potrditvi vnosnega polja »Strinjam se z določili Splošnih pogojev poslovanja«, klikne na gumb »Kupite sedaj«.
Kupce vljudno naprošamo, da si skrbno preberejo tu zajeta določila pred izvedbo vsakršnega nakupa na spletni platformi.
Kupca vselej zavezuje le zadnja različica teh Splošnih pogojev, ki je veljavna v trenutku nakupa in je bila kot taka vselej dostopna na povezavi https://zobozdravstvo-diamant.si/pogoji-poslovanja/ . Že opravljeni nakupi se bodo vedno presojali v skladu s Splošnimi pogoji, ki so veljali v času posameznega nakupa.
V kolikor pride do konflikta med določili teh Splošnih pogojev in drugih morebitnih pravilnikov družbe, se uporabijo določila, ki so specialnejša glede na predmet urejanja.
V kolikor pristojno sodišče ali drug pristojni organ odloči, da je katera koli določba teh Splošnih pogojev nična ali kako drugače neizvršljiva, ostanejo preostala določila teh Splošnih pogojev v veljavi, v kolikor je to mogoče.
Nobeno določilo v teh Splošnih pogojih ne ustvarja odnosa zastopanja ali partnerstva med družbo in uporabnikom oziroma kupcem.
Vsebine spletne platforme so potrošnikom na voljo v slovenskem jeziku, v tem jeziku pa družba vrši tudi svoje poslovanje, pri čemer pogodbe z družbo ni mogoče skleniti v drugem jeziku.
Ti Splošni pogoji ne urejajo varstva osebnih podatkov ter rabe piškotkov v zvezi s spletno trgovino, ter ne ponujajo informacij po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), pač pa je to področje opredeljeno v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so objavljene na povezavi: https://zobozdravstvo-diamant.si/politika-zasebnosti/.

Spremembe splošnih pogojev

Ob implementaciji dodatnih storitev in tehnologij, ob nastopu novih okoliščin in v vseh morebitnih drugih primerih, ki k temu botrujejo, si družba pridržuje pravico, da te Splošne pogoje spremeni. V kolikor bodo ti Splošni pogoji spremenjeni, bo družba naredila vse kar je v njeni moči, da uporabnike oziroma kupce o tem obvesti preko običajnih elektronskih komunikacijskih kanalov (npr. elektronsko sporočilo, poslano na elektronski naslov uporabnika oziroma kupca), oziroma s pomočjo obvestila, ki bo objavljeno na spletni platformi.
Objava nadpisanega obvestila in dejstvo, da je kupec potrdil vnosno polje »Strinjam se z določili Splošnih pogojev poslovanja«, ter oddal novo naročilo po spremembi teh Splošnih pogojev, predstavljajo kupčevo soglasje k zadevni spremembi teh Splošnih pogojev.
V kolikor se kupec ne strinja s spremembo teh Splošnih pogojev je dolžan družbo o tem obvestiti najkasneje do oddaje novega naročila po spremenjenih Splošnih pogojih, pri čemer ima družba v takšnih primerih pravico, da zavrne poslovanje s tem kupcem oziroma odstopi od sklenjene pogodbe v odstopnem roku, ki je pred tem usklajen s kupcem.
Na podstrani https://zobozdravstvo-diamant.si/pogoji-poslovanja/ spletne trgovine bodo sicer vedno objavljeni zgolj tisti Splošni pogoji, ki so takrat v veljavi.
V teh Splošnih pogojih zajete »Obvezne informacije, ki jih družba zagotovlja potrošnikom pred nakupom izdelkov na daljavo« tvorijo sestavni del pogodbe med družbo in kupcem, ki se lahko kot take naknadno (t.j. po opravljenem nakupu) spremenijo le z izrecnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Hramba in dostop do besedila teh splošnih pogojev

Družba trajno hrani to (zadnjo) in pretekle različice teh Splošnih pogojev. Vsak kupec lahko kadarkoli od družbe zahteva, da mu ta posreduje tiste Splošne pogoje, ki so veljali ob njegovem nakupu. Le te mu družba posreduje brezplačno na trajnem nosilcu, zadevni Splošni pogoji pa predstavljajo veljavno pogodbo med kupcem in družbo.
V nadpisanem primeru se lahko kadarkoli obrnete na družbo tako, da v zvezi s tem pošljete:
– elektronsko sporočilo na naslov: info@zobozdravstvo-diamant.si
– ali fizično zahtevo na naslov: Zobozdravstvo Diamant d.o.o., Opekarniška cesta 1, 3000 Celje

Odgovornost

Družba se trudi zagotavljati, da sta dostop oziroma uporaba spletne trgovine preko običajnih komunikacijskih sredstev na voljo vsem uporabnikom v neprekinjeni, nemoteni in varni obliki, vendar to lahko ovirajo številni dejavniki, na katere družba ne mora vplivati.

Družba posledično uporabnikom spletne trgovine ne odgovarja v zvezi z zadržanim delovanjem spletne trgovine in morebitno nezmožnostjo dostopanja do pripadajočih vsebin in izdelkov, ki so ponujeni na spletni trgovini, ter glede prenešenih podatkov, fotografij, video in avdio vsebin ter drugih objavljenih vsebin, na kar uporabnik pristane z uporabo spletne trgovine.

Družba si v primeru večjih resnih izpadov delovanja spletne trgovine pridržuje pravico do preklica vseh naročil, ki so bila izvedena v času delnega ali popolnega nedelovanja spletne trgovine, pri čemer bo družba v takih primerih vselej obvestila vse uporabnike, ki so svoja naročila takrat veljavno oddali o tem, in se z njimi posamično dogovorila o morebitnem vračilu kupnine oziroma dostavi izdelkov.

Družba dostopanje do spletne trgovine s strani uporabnikov omogoča z komunikacijskimi sredstvi in na brezplačni osnovi, pri čemer je uporaba in dostopanje do spletne trgovine lahko povezana s stroški, ki so zunaj vpliva družbe (npr. strošek elektrike, plačilo internetnega priključka, plačilo prenosa mobilnih podatkov operaterju, ipd.).

Pristojno sodišče lahko družbi naloži ustavitev ali preprečitev kršitve, ki bi jo na spletni platformi izvajal uporabnik, oziroma odstranitev nezakonitih vsebin ali onemogočanje dostopa do njih zaradi odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj, varstva zasebnosti, varovanja tajnih podatkov in poslovne tajnosti. Takšen predlog lahko sodišču v javnem interesu posredujejo tudi za nadzor pristojni upravni organi, skladno s področno zakonodajo, družba pa bo v vseh takih primerih in v kolikor to ne bo v neskladju z odredbo oziroma veljavnimi predpisi, o tem obvestila zadevnega uporabnika preko elektronske pošte.

Varnost uporabljenih tehničnih in komunikacijskih sredstev, omrežja, uporabljenega elektronskega predala, oziroma naslova, gesel in uporabniškega računa, je odgovornost posameznega uporabnika oziroma kupca.

Opisi izdelkov in fotografije

Informacije o izdelku, slike izdelka ter druge informacije glede izdelkov družba nudi obiskovalcem ob največji možni meri skrbnosti in ažurnosti, pri čemer lahko obstajajo pomanjkljivosti glede njihove natančnosti. Pri vnosu podatkov o izdelkih v spletno trgovino vselej namreč obstaja možnost tipkarskih in drugih napak glede navedenih informacij. Vsi obvezni in predpisani podatki so vselej navedeni ob izdelku oziroma njegovi etiketi ali embalaži.

Vse fotografije izdelkov so zgolj simbolične in ne odražajo oziroma zagotavljajo lastnosti dejanskega izdelka. O razhajanju objavljenih podatkov in dejanskih lastnosti izdelka lahko družbo obvestite na naslovu info@zobozdravstvo-diamant.si ter odstopite od pogodbe v skladu s poglavjem »Odstop od pogodbe« oziroma »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev.

Uporaba spletne trgovine s strani oseb mlajših od 16 let in oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo

Obiskovalec ob obisku, navigaciji ter izvedbi nakupa v spletni trgovini družbi vselej jamči, da je star najmanj 18 let ter da premore ustrezno poslovno sposobnost za sklenitev pogodbe.

Družba ne sprejema naročil oseb, ki so mlajše od 16 let oziroma oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo. Vse take osebe morajo pred navigacijo po spletni trgovini, potrditvijo namestitve piškotkov, izvedbo nakupa oziroma drugo interakcijo, nemudoma zapustiti spletno trgovino.

Postopek izvedbe nakupa v spletni trgovini je bil ustvarjen ob upoštevanju načela minimizacije osebnih podatkov. Družba posledično ne zbira niti letnic rojstva uporabnikov, niti podatka o tem, ali ima uporabnik oziroma kupec polno poslovno sposobnost za izvedbo nakupa v spletni trgovini.

Družba posledično zavestno ne ponuja izdelkov iz ponudbe spletne trgovine mladoletnim osebam oziroma osebam z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, in zavestno ne obdeluje nobenih osebnih podatkov povezanih z njimi, ter ne ponuja prostega dostopa do izdelkov, ki bi lahko bili škodljivi za otroke.

V kolikor bo družba sama naknadno ugotovila, da obdeluje osebne podatke mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo brez privolitve starša ali skrbnika, bo naredila vse, kar je potrebno, da se vsi posredovani osebni podatki takih oseb izbrišejo, morebitne sklenjene pogodbe pa razdrejo.

Če starši ali skrbniki mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo ugotovijo, da njihov otrok oziroma varovanec uporablja spletno trgovino, oziroma ugotovijo, da je takšna oseba z družbo kljub zgoraj navedeni prepovedi uporabe opravila nakup, lahko to sporočijo družbi na naslovu info@zobozdravstvo-diamant.si, družba pa bo odstopila od sklenjene pogodbe in izbrisala vse osebne podatke take osebe. V takih primerih se smiselno uporablja poglavje »Odstop od pogodbe s strani družbe« oziroma poglavje »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev.

Družba ne bo zavestno komunicirala oziroma oglaševala posameznikom, glede katerih ji je bilo sporočeno, oziroma je družba sama ugotovila, da so mlajši od 16 let, oziroma, da imajo omejeno ali odvzeto poslovno sposobnost.

Pritožbe in spori

Podjetje Zobozdravstvo Diamant d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Podjetje Zobozdravstvo Diamant d.o.o. se trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožbe lahko oddate pisno po elektronski pošti na naslov: info@zobozdravstvo-diamant.si. Podjetje bo v treh delovnih dneh potrdilo, da je prejelo pritožbo, sporočilo kupcu, kako dolgo jo bo obravnavalo in ga vseskozi obveščalo o poteku postopka.

Podjetje Zobozdravstvo Diamant d.o.o. si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Nakup

Kupoprodajna pogodba med trgovino Zobozdravstvo Diamant d.o.o. in kupcem je v spletni trgovini sklenjena v trenutku, ko Zobozdravstvo Diamant d.o.o. kupcu pošlje prvo potrditveno elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: Vaše … naročilo je zaključeno). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za Zobozdravstvo Diamant d.o.o. kot za kupca. Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Zobozdravstvo Diamant d.o.o.

Postopek nakupa

Uporabnik nakup v spletni trgovini izvede tako da z uporabo komunikacijskega sredstva izvrši spodaj opisane korake:

 • navigacija do spletne trgovine preko brskalnika, ki ga uporabnik odpre na lastni napravi;
 • iskanje in ogled izdelkov v ponudbi spletne trgovine s klikom na simbolične slike izdelkov oziroma navigacijo na zavihek »Nakup darilnega bona« zgornjega levega kota spletne strani ali v meniju klik na zavihek »Darilni boni«;
 • ogled posameznega izdelka s klikom na simbolično sliko izdelka oziroma s klikom na gumb »Izberite možnosti«,
 • za izvršitev zaključka nakupa mora uporabnik konfiguriran izdelek dodati v košarico s klikom »Dodaj v košarico«,
 • s klikom na gumb »Poglej košarico« v desnem zgornjem kotu lahko uporabnik pregleda vsebino košarice, ceno naročila, dostave in znesek DDV-ja, poveča ali zmanjša količino dodanih izdelkov ter vnese kodo kupona,
 • s klikom na gumb »Nadaljuj na blagajno« ter vnosom zahtevanih podatkov za izvedbo naročila (ime, priimek, elektronski naslov za dostavo, poštno številko in kraj, državo oziroma regijo, ter telefonsko številko za obveščanje v zvezi z naročilom), izbiro dostavne in plačilne metode ter ob potrditvi
  gumba ob napisu  »Prebral/-a sem in strinjam se s pogoji poslovanja« in klikom na gumb »Kupite sedaj«, je naročilo oddano;
 • s klikom na gumb »Kupite sedaj« in ob uspešni oddaji naročila – t.j. prejemu potrditve naročila na vneseni elektronski naslov, je pogodba med kupcem in družbo glede nakupa izbranih izdelkov sklenjena,
 • v nadpisani potrditvi naročila je vsebovan povzetek celotnega naročila skupaj s številko naročila, navedbo naročenih izdelkov, njihovih količin in cen ter skupna cena vseh izdelkov, ki v zvezi z nakupom bremeni kupca in vključuje vse stroške dostave, davke ter morebitne druge dajatve,
 • ob potrditvi naročila lahko družba kupca po elektronski pošti obvesti tudi o predvidenem roku dobave, v kolikor se ta razlikuje od tistega, ki je bil objavljen v spletni trgovini v času kupčevega nakupa, pri čemer lahko, kadar se ta dva roka razlikujeta, kupec v tem primeru odstopi od pogodbe (naročila) brez kakršnih koli posledic, družba pa mu povrne
  izvedeno plačilo (glej poglavje »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev).
Odstop od pogodbe s strani družbe

Družba si pridržuje pravico, da z utemeljenim razlogom vselej odstopi od sklenjene pogodbe kljub prejemu in potrditvi naročila, kadar:

 • kljub trajnem prizadevanju družbe, da ponujene količine v objavljeni ponudbi izdelkov v spletni trgovini predstavljajo njihovo realno zalogo, naročeni izdelki iz potrjenega naročila niso več na voljo;
 • je pri opisu oziroma ceni izdelka zaznana očitna napaka oziroma bistvena zmota;
 • je kupec družbi zavestno posredoval napačne ali neresnične podatke, zlasti z namenom obhoda morebitne starostne omejitve glede nakupa izdelkov oziroma uporabe spletne trgovine ali z drugim namenom, ki je očitno zavajujoč;
 • je bilo plačilo zavrnjeno oziroma ga ni mogoče izvesti, na kar družbo opozori zadevna ponudnica plačilnih storitev oziroma plačilne metode;
 • družba s strani pristojnega javnega organa ali ponudnice plačilnih storitev oziroma plačilne metode prejme obvestilo o zlorabi bančne kartice, ali o kakršni koli drugi zlorabi oziroma obstoju kaznivega dejanja, ki narekuje razveljavitev pogodbe oziroma plačila;
 • je iz preteklih razmerij med družbo in kupcem mogoče sklepati, da bo kupec zlorabil pravico do vračila izdelkov, ki mu kot potrošniku pripada po Zakonu o varstvu potrošnikov;

pri čemer se bodo v zvezi s tem smiselno uporabljala določila »Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev poslovanja.

Tehnična sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda opis izdelka, njegovo ceno, ter skupno ceno celotne izbrane količine izdelkov;
 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine (klik na puščico oziroma vnos nove količine v vnosno polje);
 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti (klik na gumb »X«) in s tem avtomatično zmanjša celotni znesek naročila.

Pred potrditvijo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav;

 • spreminja izbrano količino izbranega izdelka;
 • spreminja vnesene podatke (npr. za dostavo izdelkov, za plačilo, ipd.)
 • spreminja izbrani način plačila ter;
 • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe naročila;
 • pri čemer ima pri vsakem od korakov kupec možnost, da se vrne korak nazaj (npr. klik na gumb »Nazaj« v brskalniku).
Cene

Vse navedene cene izdelkov veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do sprejema novega cenika oziroma posamične posodobitve cen izdelkov, ki so v ponudbi izdelkov spletne trgovine.
Ponudba izdelkov velja, dokler so izdelki prodajnega programa na zalogi oziroma v ponudbi.

Vse cene v spletni trgovini so prodajne cene izdelkov in so kot take navedene v evrih ter vsebujejo DDV. Cene v spletni trgovini so prodajne cene izdelkov, ki ne vsebujejo stroškov dostave, le ti se namreč prikažejo in upoštevajo, ko uporabnik izbere metodo dostave ob zaključku nakupa, pri čemer se ob izbiri posamezne metode pripadajoča cena dostave prišteje k končni ceni nakupa, kot je to natančneje opredeljeno v poglavju »Dostava« teh Splošnih pogojev.

V primeru popustov in drugih promocij, ki vplivajo na končno ceno posamičnega izdelka, bodo te vselej objavljene na način, ki bo uporabniku nudil razlikovanje med ceno pred in po znižanju, z izjemo morebitnih promocijskih kod oziroma kod za popuste, ki se vselej obračunajo pri njihovem vnosu na zadevnem koraku zaključka nakupa.
Cena za enoto pri posamičnem izdelku ni označena, v kolikor gre za ceno na enoto, ki je enaka objavljeni prodajni ceni izdelka oziroma kadar to tudi sicer ne bi pripomoglo k primerjavi cen, oziroma kadar se v isti embalaži prodajajo različni izdelki, kar vse izhaja iz same narave ali namena izdelkov.

Načini plačila

Nakupe v spletni trgovini je mogoče opraviti na sledeče načine:

 • plačilo z bančno kartico Mastercard, Visa ali American Express (preko plačilnega vmesnika Stripe)
 • plačilo preko Paypala
 • plačilo po povzetju
 • plačilo po predračunu in QR kode (slikaj in plačaj)

Po prejemu plačila na podlagi nadpisanih plačilnih metod, bo družba naročilo predala partnerjem za dostavo v najkrajšem možnem času, kot je to navedeno v poglavju »Dostava« teh Splošnih pogojev.

Dostava

Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je podjetje GLS General Logistics Systems Slovenia, logistične storitve d.o.o. Družba izdelke dostavlja na območju Republike Slovenije.
Osebni prevzem je prav tako mogoče izvesti od ponedeljka do četrtka med 07:00 in v 20:00 in v petek od 07:00 do 15:00 na lokaciji podjetja Zobozdravstvo Diamant d.o.o., Opekarniška cesta 1, 3000 Celje, pri čemer je potrebno osebni prevzem uskladiti z družbo pred izvedbo naročila na številki 030 202 020.

Predvideni rok dostave
Predviden čas dostave je x dni.

Cena dostave
Cena dostave v primeru dostave s strani dostavne službe znaša x EUR in je navedena ob zaključnem koraku naročila.
V primeru osebnega prevzema cena dostave kupca ne bremeni.

Popusti, promocijske kode, kode za popust in boni

Promocijske kode, kode za popust in bone je mogoče koristiti tako, da kupec kodo vpiše v ustrezno polje pri zadevnem koraku nakupa, kot je to podrobneje opisano v poglavju »Potek nakupa v spletni trgovini (tehnični postopki za sklenitev pogodbe)«.
Popusti in druge ugodnosti, ki vplivajo na ceno izdelkov, kakor tudi popusti na izdelke, ki so posebej označeni, se med seboj ne seštevajo.

Promocijskih kod, kod za popuste in bonov ni mogoče menjati za gotovino ali drugo obliko ugodnosti pri družbi.

Odstop od pogodbe

Kdaj je odstop od pogodbe vseeno mogoč in kako ga izvesti?
V vseh primerih izdelkov, ki jih kupite preko spletne trgovine, je odstop od pogodbe vselej mogoč v skladu z določili teh Splošnih pogojev oziroma Zakona o varstvu potrošnikov.
Vsak kupec (navedeno velja izključno za fizične osebe), ki pridobi izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti, ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelkov družbi sporoči, da odstopa od pogodbe (naročila), ne da bi mu bilo treba navesti razlog.
Navedeni 14 dnevni rok začne teči z dnem, ko kupec pridobi pravico posesti nad blagom (npr. prevzame paket od dostavljavca, v njegovem imenu prevzame paket pooblaščena oseba, ipd.).
Svojo željo po odstopu od pogodbe lahko kupec v nadpisanem roku družbi sporoči tako, da pošlje izpolnjeni obrazec, ki ga predvideva Zakon o varstvu potrošnikov in je kupcu dostopen na tej povezavi, oziroma tako, da pošlje nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe in za katero naročilo oziroma izdelke gre, na:

elektronski naslov družbe:
info@zobozdravstvo-diamant.si

fizični naslov družbe:
Zobozdravstvo Diamant d.o.o., Opekarniška cesta 1, 3000 Celje

Šteje se, da je bilo obvestilo o odstopu oddano pravočasno, v kolikor ga je kupec poslal družbi v 14 dnevnem roku iz prvega oziroma drugega odstavka tega poglavja. Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov je dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe na kupcu.

Vrnitev prejetih izdelkov družbi v zgoraj navedenem roku za odstop se prav tako šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe (posebno sporočilo oziroma obrazec v tem primeru nista potrebna).
V primeru odstopa od pogodbe mora kupec vselej vrniti prejete izdelke. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je posledično strošek vračila izdelkov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku službe za dostavo, ki jo izbere kupec.

Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe

V primeru odstopa od pogodbe mora kupec vselej vrniti prejete izdelke. Izdelke je potrebno vrniti družbi najkasneje v roku 14 dni od dneva, ko je potrošnik družbi poslal sporočilo v zvezi z njegovim odstopom od pogodbe.

To kupec stori tako, da izdelke pošlje:

– po pošti na fizični naslov družbe:
Zobozdravstvo Diamant d.o.o., Opekarniška cesta 1, 3000 Celje

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je posledično strošek vračila izdelkov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku službe za dostavo, ki jo izbere kupec.

Kupec izdelkov ne sme unovčiti do odstopa od pogodbe. 

Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe

V kolikor se družba strinja s tem, da je kupec upravičen do odstopa od pogodbe, bo vračilo opravljenih vplačil, razen stroškov dostave, izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe iz poglavja »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev.
V primerih, ko se družba ne bo strinjala s tem, da je kupčev odstop od pogodbe upravičen, bo o tem obvestila kupca v 5 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe, kupec pa ima pravico, da sproži postopek s pritožbo, kot je to navedeno v poglavju »Uveljavljane stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev.
Družba vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je ta uporabil pri nakupu na spletni platformi (običajno s plačilom na transakcijski račun kupca), razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih dodatnih stroškov.
Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bon, koda za popust ali promocijska koda, se ta promocijska sredstva upoštevajo tako, kot da je bil na naročenem izdelku veljaven popust v višini promocijskega sredstva, uporabljena promocijska sredstva pa se kupcu ne vrnejo. Kupcu se vselej vrne le dejansko vplačani znesek nakupa. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in se vrne uporabniku v obliki novega darilnega bona, vplačani znesek pa se nakaže oziroma drugače vrne kupcu.

Pritožbe

Družba ima vzpostavljen sistem za obravnavanje pritožb z zvezi z izdelki oziroma nakupom v spletni trgovini. Glede morebitne pritožbe se lahko uporabnik oziroma kupec obrne na družbo prek:
elektronskega naslova družbe: info@zobozdravstvo-diamant.si

Družba bo v petih delovnih dneh potrdila, da je prejela pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestila uporabnika oziroma kupca o poteku postopka s pritožbo. Družba si bo prizadevala po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med družbo in uporabnikom oziroma kupcem izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Za te Splošne pogoje in za vse spore med družbo in uporabnikom oziroma kupcem velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo.
Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo veljavna določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno s predpisi družba ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov glede izdelkov, ki jih je kupil v spletni trgovini.
Družba nudi spletno trgovino na območju Republike Slovenije, torej znotraj Evropskega gospodarskega prostora, ter posledično na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na tej povezavi:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfmevent=main.home.show&lng=SL

Obvezne informacije, ki jih družba zagotavlja uporabnikom kot ponudnica storitve informacijske družbe

Družba zagotavlja lahek, neposreden in enostaven dostop do podatkov o svojem podjetju in sedežu, o veljavnem elektronskem naslovu za hitro in učinkovito komuniciranje, ter svojo matično oziroma davčno številko, podatek o vpisu v register z navedbo registra in številke vpisa na dnu spletne platforme oziroma na začetku teh Splošnih pogojev. Družba na dan začetka veljavnosti teh Splošnih pogojev ne potrebuje posebnih dovoljenj za opravljanje svoje dejavnosti in ne izvaja reguliranega poklica ter ni članica tovrstnih zbornic.

Obvezne informacije, ki jih družba zagotavlja potrošnikom pred nakupom izdelkov na daljavo:

 • glavnih značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam (vključno z morebitnimi poprodajnimi storitvami): so vselej pisno in grafično prikazane ob opisu vsakega zadevnega izdelka, ki si ga uporabnik ogleduje z navigacijo po spletni trgovini, pri čemer velja, da so vse slike izdelkov simbolične,
 • podatkov o firmi, sedežu družbe in telefonska številko družbe, kadar je ta na voljo: so navedene na začetku teh Splošnih pogojev oziroma na dnu spletne trgovine,
 • podatkov o končni ceni blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej: so navedene ob posameznem opisu zadevnega izdelka ter na strani »Košarica«, do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb »Prikaži košarico«, pri čemer je način izračuna cene oziroma veljavnost teh podatkov natančneje opredeljena v poglavju »Cene izdelkov« teh Splošnih pogojev,
 • morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati: so navedene na podstrani »Dostava« do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb »Prikaži košarico« oziroma v poglavju »Dostava« teh Splošnih pogojev,
 • plačilnih pogojev ter pogojih dostave in izvedbe storitve, roku dostave blaga ali izvedbe storitve: so navedene na podstrani »Blagajna«, do katerih uporabnik dostopa s klikom na gumb »Blagajna« oziroma v poglavjih »Dostava« in »Načini plačila« teh Splošnih pogojev,
 • pritožbenega postopka pri družbi: so navedene v poglavju »Pritožbe« teh Splošnih pogojev,
 • pogoje za odstop od pogodbe, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine / združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je družba seznanjena oziroma bi morala biti seznanjena: niso posebej zagotovljene uporabniku, saj niso relevantne glede na izdelke oziroma dejavnost spletne trgovine.

Druge informacije, ki jih družba zagotovlja potrošnikom pred izvedbo nakupa glede:

 • naslova, na katerem družba dejansko opravlja dejavnost, telefonske številke, in naslova elektronske pošte družbe, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firme in sedeža družbe, v imenu katere deluje in na katerega lahko potrošnik naslovi svojo pritožbo: so navedene na dnu spletne trgovine oziroma na začetku teh Splošnih pogojev,
 • pogojev, rokov in postopkov za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č in b43.d členom Zakona o varstvu potrošnikov, skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena istega zakona: so navedene v poglavju »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • navedbe, da potrošnik krije stroške vračila blaga, v primeru odstopa od pogodbe, če je potrebno: so navedene v poglavju »Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • stroškov, ki jih mora potrošnik plačati podjetju v skladu s prvim odstavkom a43.e člena Zakona o varstvu potrošnikov, če odstopi od pogodbe po tem, ko je vložil zahtevo v skladu s sedmim odstavkom 43.c ali tretjim odstavkom a43.č člena tega zakona: so navedene v poglavju »Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • neobstoja pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik v skladu s petim odstavkom 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe: so navedene v poglavju »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti: so navedene v poglavju »Izvensodno reševanje potrošniških sporov« teh Splošnih pogojev,
 • naslova sedeža podjetja, če se razlikuje od naslova iz prejšnje točke, in po potrebi glede naslova družbe, v imenu katere deluje in na katero lahko potrošnik naslovi pritožbo / stroškov, ki so povezani z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife / obstoja kodeksov ravnanja in dostopnosti do morebitnih kodeksov ravnanja / minimalnega trajanja obveznosti potrošnika na podlagi pogodbe
Vklopi razum, zahtevaj račun

Družba mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.

Ti Splošni pogoji začnejo veljati na dan 17. 11. 2022. Verzija 1.0. Kopiranje in zloraba sta strogo prepovedana!

Naročite se na termin!